Duurzame energie zit in de lift

We worden langzaam maar zeker meer bewust van het feit dat we afscheid moeten gaan nemen van het tijdperk van fossiele brandstof. Kolen, gas, benzine en diesel raken op en zorgen voor broeikasgassen. Ook het uranium voor kerncentrales is schaars aan het worden en heeft geen toekomst. Daarbij blijft de straling en het afval van kerncentrales zeer gevaarlijk.

Leef je leven, leef bewust

Allen moeten zo snel mogelijk vervangen worden door ‘echte’ schone energiebronnen als wind, water en zonne-energie. Nederland loopt daarop echter achter binnen Europa, ondanks dat de vraag ernaar steeds groter wordt. Mensen worden zich meer bewust van de gevolgen van de vervuiling van fossiele brandstoffen. Zo zijn bijv. fijnstof en vervuilende stoffen van auto’ s en vrachtauto’s binnen de steden merkbaar, maar ook ongemerkte ziekmakers en de vervuiling heeft zeker ook gevolgen voor de opwarming van de aarde. Op het ogenblik wordt er in Nederland minder dan 15% van de duurzame energie opgewekt uit schone energiebronnen, maar veel mensen zijn er mee bezig om dat te gaan veranderen. Momenteel zijn we nog afhankelijk van nog vijf actieve kolencentrales, aardgas en de zogenaamde groene centrales die op hout werken of het vergassen van mest of groenafval, dat nog steeds geen oplossing biedt voor de opwarming van de aarde. Ook bij veel grijze energie wordt groengewassen gebruikt met buitenlandse Garanties van Oorsprong (GvO’s), zogenaamde “groencertificaten”. Op die manier lijkt het of je groene stroom koopt, maar koop je eigenlijk energie die opgewekt wordt in een kolencentrale met toevoeging van hout waarbij nog steeds Co2 uit wordt gestoten. Zo zijn er ook co2 certificaten te koop uit landen als Noorwegen en Zweden die weinig Co2 uitstoten en dus onder de gestelde van totale Co2 uitstoot blijven. Deze landen hebben namelijk waterkrachtcentrales en kunnen hun niet uitgestoten Co2 vastleggen op certificaten die weer aan landen als Nederland worden door verkocht. Nederland koopt deze certificaten om zo onder de gestelde grens van totale Co2 uitstoot te blijven.

Gesjoemel

Schone energie is al beschikbaar, omdat Zweden en Noorwegen dit kunnen verkopen aangezien ze met hun schone stroom van waterkrachtcentrales ver onder de norm blijven. De overheid streeft ernaar om in 2050 geen CO2 meer uit te stoten. Tot die tijd is er dus nog genoeg te doen aan innovaties op het gebied van duurzaamheid. In Groen Nieuws  Tech gaan we wat meer in op nieuwe innovaties op het gebied van duurzame energie en alles wat daar aan bij kan dragen.

Nederland kan en moet meer doen!

Laten we als rijk land met zoveel kennis een voorbeeld vormen voor de rest van de wereld en een koploper worden op het gebied van schone energie. Schone energie heeft de toekomst, er is veel geld te verdienen aan innovaties van schone energie en uiteindelijk worden we er allemaal beter van. Leef je leven, leef bewust.

Bron: Groennieuws.nl