Sinds de start van 2018 zijn vervuilende tweetaktbrommers in bepaalde delen van Amsterdam niet meer welkom. Klinkt dat als een vervelende maatregel? Welnee, want ruim 70 procent van alle Amsterdammers juicht een verbod op deze meest vervuilende brommers en scooters toe. Scooters en brommers zijn namelijk een grote bron van ergernis en frustratie voor zowel voetgangers, fietsers als automobilisten. Scooters en brommers maken veel herrie en laten een vieze geur achter. Daarbij komt dat de stoffen die uit de uitlaat komen heel slecht zijn voor de gezondheid.

Vervuilender dan auto’s

Het verbod op vervuilende brommers en scooters zat er al even aan te komen. Al in 2016 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin het verbod op benzinebrommers en -scooters wordt aangekondigd. De voornaamste reden voor het verbod is de vervuiling. Benzinescooters zijn zelfs vervuilender dan auto’s en vooral voetgangers en fietsers hebben last van de stank en schadelijke uitstoot.

Milieuzones

Sinds 1 januari 2018 is in Amsterdam een milieuzone ingesteld waar brom- en snorfietsen van voor 2011 niet meer mogen komen. Bovendien is er landelijk een volledig verbod op de verkoop van scooters van de milieuklasse euro-2 en euro-3 afgekondigd. Er mogen nu alleen nog snorfietsen, brommers en scooters van de schonere euro-4 klasse worden verkocht. In 2020 zal ook de verkoop van euro-4-modellen stoppen, want dan wordt de nieuwe en nog schonere euro-5-norm van kracht.

Verbod op alle benzinescooters en -brommers?

In Amsterdam gaan stemmen op om een volledig verbod op door benzine aangedreven brommers en scooters in te stellen. Hier is al een motie voor ingediend. Milieudefensie spreekt daarbij zelfs van een ‘historische motie’ en stelt dat de luchtkwaliteit in Amsterdam enorm zal verbeteren. En dat is natuurlijk ook goed nieuws voor onze gezondheid. Ook zijn er voorstellen om zeer vervuilende brommers en scooters van het fietspad te weren. Op deze manier wordt de overlast voor fietsers beperkt. Ook Den Haag onderzoekt inmiddels de mogelijkheden om een verbod op benzinebrommers en -scooters in te stellen.

Elektrische scooters zijn de oplossing

Het verbod op door benzine aangedreven brommers en scooters is goed voor de verkoop van volledig elektrische modellen. De prijzen daarvan dalen de laatste jaren snel en de accutechnologie verbetert, waardoor het bereik van deze modellen vergelijkbaar of zelfs al beter is dan brandstofaangedreven scooters. Elektrische scooters zijn welkom in Amsterdam, omdat deze niet zorgen voor een directe uitstoot van schadelijke stoffen. Bovendien zijn elektrische scooters fluisterstil. Een verademing voor de stad!

Schadelijke stoffen uitstoten steeds minder geaccepteerd

Nu de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden snel gaan, is er daarmee een volwaardig en schoon alternatief voor benzine- en dieselvoertuigen. Geen last meer van stank, veel minder geluidsoverlast en dus stille en vooral veel schonere steden. De trend is gezet en de verwachting is dat steeds meer overheden en lokale bestuurders zullen kiezen voor een volledig verbod op vervuilende en brandstoftechnologie die eigenlijk niet meer van deze tijd is. In 2017 werd al een motie aangenomen waarin staat dat vanaf het jaar 2025 alleen nog maar auto’s zonder directe uitstoot mogen worden verkocht.

De komende jaren zal er dus veel gaan veranderen en gaat het beeld van een stinkende en rumoerige binnenstad definitief verdwijnen. Er staat ons een elektrische revolutie te wachten, waar iedereen de vruchten van zal plukken. Wij kunnen in ieder geval niet wachten tot het zover is!